Disclaimer: http://andbandchand.blogspot.com is merely an index to existing links on the internet. We do not host any videos and Images found on this website. If you think there are links violating your copyright pls send us email on violatingrights@gmail.com and we shall remove them promptly

तू भेटलीस तर ठीक........


मुलांनो, मुलींना कधी Serious  घेवू नका , Time pass करा ...
Serious जर घ्याल तर नक्कीच फुक्कट मराल...
Time pass कराल तर राहाल आयुष्यात सुखी ,
भेटली तर पारो नाहीतर चंद्रमुखी ...
शेवटी पारो किवा चंद्रमुखी कोणाचीच जागा Fix नसते ,
ती भेटली तर ठीक नाहीतर तिची मैत्रीण छान दिसते ....


        मुलांनो , लग्नासाठी बोलू नका , Propose मारा
        शेवटी लग्नासाठी एकतर "पती परमेश्वर" नाहीतर कायमचा "रामेश्वर"  
        Propose मध्ये होकार मिळाला तर ठीक ....
        नाहीतर मैत्री तर उरलेलीच असते ,
        मैत्री मध्ये थोड्याच दिवसात पोरगी हसते
        ती भेटली तर ठीक नाहीतर तिची मैत्रीण छान दिसते ....


मुलांनो Love करू नका, पण Try जरूर करा
शेवटी प्रेमात "हो" किवा "नाही" असते ,
प्रयत्नात "हि" नाहीतर "ती" असते
ती भेटली तर ठीक नाहीतर तिची मैत्रीण छान दिसते ....

        पण काय सांगू मित्रांनो...., सर्वांची "ती" अशीच असते
        कधी स्वतःहून येत असते तर कधी जबरदस्तीने जात असते ...
        कारण तुमच्या त्या वेडीलाही प्रेमाची खरी गंमत माहित नसते ....
        म्हणून सांगाच  त्यांना ....
        तू भेटलीस तर ठीक नाहीतर  तुझी मैत्रीण तयारच असते....

Share on Google Plus

About Rahul Bhatkar

0 comments:

Post a Comment