Disclaimer: http://andbandchand.blogspot.com is merely an index to existing links on the internet. We do not host any videos and Images found on this website. If you think there are links violating your copyright pls send us email on violatingrights@gmail.com and we shall remove them promptly

लाकुडतोड्याची मॉडर्न गोष्ट

लाकुडतोड्याची मॉडर्न गोष्ट
एकदा एक माणूस samsung घेउन संडासात बोलत
बसलेला असतो,
बोलता बोलता त्याचा मोबाईल संडासात पडतो,
तो खुप रडतो,
त्याचे रडने ऐकून संडासातून एक सोनपरी बाहेर येते.
आनी त्याला सोन्याचा samsung दाखवते.
तो तीला म्हणतो
हा माझा नाही,
माझा मोबाईल साधा होता,
मला माझा मोबाईल हवाय, सोन्याचा नको.
सोन परी:- अरे हागर्या......
हा तुझाच मोबाईल आहे ,
फक्त धुवून घे.....

Share on Google Plus

About Rahul Bhatkar

0 comments:

Post a Comment