Header Ads

AndBand News
recent

स्पष्टीकरण

आयूष्यात कधीही कोणासमोर स्वतःचं स्पष्टीकरण देत बसू नका......
कारण.....
ज्यांना तूम्ही आवडता.....
त्याना  स्पष्टीकरणाची अजिबात गरज नसते!!!!!!!!!
अन् ज्यांना तूम्ही आवडत नाही .....
ते तूमच्या स्पष्टीकरणावर कधीच
विश्वास ठेवायवा तयार होत
नाही!!!!!!

No comments:

Powered by Blogger.