Header Ads

AndBand News
recent

तीन काटे

"घड्याळा मध्ये तीन
काटे असतात, ते
तीनही काटे
एकमेकांना एका तासा मध्ये
फक्त एकदाच भेटतात
आणि ते सुद्धा फक्त
एका सेकंदा साठीच, पण
तरी सुद्धा ह्या एका सेकंदाच्या गोड
भेटी साठी हे काटे
एकमेकांना धरून राहिले
आहेत,
नाहीका ? ...............
आपली मैत्री अशीच आहे,
आपण
एकमेकांना कधीतरीच
भेटतो, पण
तरीही मनाने आपण
एकमेकांना धरून
राहिलो आहोत"..........
त्या गोड
भेटीसाठी आणि त्या गोड
आठवणीसाठी
आयुष्यातील सर्व जिवलग मित्रांच्या मैत्रीला,
मानाचा मुजरा !!

No comments:

Powered by Blogger.