Header Ads

AndBand News
recent

नामदेव टेलर

तुम्ही जर शर्टाचे पहिले बटन चुकीचे घातले तर पुढील सर्व बटने चुकीची लागतात

....नामदेव टेलर 
सगळ्याच गोष्टी म. गांधी किंवा शेक्सपियर सांगतात असे नाही

No comments:

Powered by Blogger.