Header Ads

AndBand News
recent

ढुंगणतीन वर्षाच्या चिंटू ने आपले ढुंगण  अजूनही पाहिले नव्हते 

शाळेत पहिल्याच दिवशी मास्तरांनी छडी ने ढुंगणावर मारल्यावर चिंटू ला खूप दुखावले .


त्याने घरीआल्यावर आर्श्या समोर उभे राहून आपले ढुंगण तपासले 


आणि म्हणाला अल्ले बाप ले !!!"


दोन तुकडे केले…No comments:

Powered by Blogger.