Header Ads

AndBand News
recent

दारूचा पाढा


दारू एके दारू --- बैठक झाली सुरू


दारू दुणे ग्लास --- मज्जा येईल खास


दारू त्रिक वाईन --- वाटे कसे फाईन


दारू चोक बिअर --- टाका पुढचा गियर


दारू पंचे रम --- विसरून जाऊ गम


दारू सके ब्रँडी --- आणा चिकन हंडी


दारू साते व्हिस्की --- काॅकटेल आहे रिस्की


दारू आठे बेवडा --- आणा शेव चिवडा


दारू नव्वे खंबा --- जास्त झाली थांबा


दारू दाहे उलटी --- मारा आता कलटी ??

No comments:

Powered by Blogger.