Header Ads

AndBand News
recent

कॅप्टन

एकदा जर्मन नेवी मध्ये
एक कॅप्टन
आपल्या जहाजावर
फेरी मारत असतो
एक सैनिक पळत
येतो
आणि म्हणतो ”शत्रूचे एक
जहाज आपल्या दिशेने येत
आहे “
.
कॅप्टन : ओह , मग एक काम
कर , आत
जा आणि माझा लाल शर्ट
घेऊन ये
.
सैनिक: ठीकेय
दोन जहाजांमध्ये तुफान
लढाई होते
आणि शेवटी जर्मन
जिंकतात
.
सैनिक : अभिनंदन सर , पण
हा लाल शर्ट
का घातला तुम्ही ?
.
कॅप्टन : जर
मला गोळी लागली असती तर
माझे रक्त बघून
माझ्या सैनिकांचा आत्मविश्वास
नाहीसा झाला असता ,ते
होऊ नये म्हणून
.
.
भाग २
तेवढ्या एक सैनिक पळत
येतो
आणि म्हणतो ”शत्रूची ५०
जहाजे आपल्या दिशेने येत
आहेत”
.
कॅप्टन : मग आता एक काम
कर आत
जा आणि माझी पिवळी पॅंट
घेऊन ये!!

No comments:

Powered by Blogger.