Header Ads

AndBand News
recent

लहानपण आणि मोठेपण

लहानपण आणि मोठेपण यात फरक
काय? .
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
लहानपणी चिवडा, फरसाण, चकली
याला 'खाऊ'
म्हणणारी मुले... मोठी झाल्यावर
यालाच 'चकना'
म्हणतात.

No comments:

Powered by Blogger.