Disclaimer: http://andbandchand.blogspot.com is merely an index to existing links on the internet. We do not host any videos and Images found on this website. If you think there are links violating your copyright pls send us email on violatingrights@gmail.com and we shall remove them promptly

बूंदी

पेशंट - डॉक्टर हागायला साफ होत नाही नुसती बूंदी पडते...!


डॉक्टर - हे पातळ औषध घ्या संडास साफ होईल...


पेशंट - डॉक्टर फरक नहीं पडला...नुसती बूंदीच...!


डॉक्टर - ही टॅबलेट घ्या नक्की फरक पडेल...


पेशंट - डॉक्टर काय शाट्ट उपट आहे, काहीच फरक नाही... नुसतीच बूंदी पडतेय...!


डॉक्टर -  हाग माझ्यासमोर बघू दे तुझी बूंदी...!


पेशंट हागायला सुरूवात करतो


डॉक्टर त्याच्या **डीवर जोरात लाथ मारतो...!


तुझ्या **डीवरची जाळीची बनियान वरती ओढ... घाल्या...


बरोबर गु पडेल....
Share on Google Plus

About Rahul Bhatkar

0 comments:

Post a Comment