Header Ads

AndBand News
recent

माणुसकी

मला एकाने विचारले कि काय करत

असतोस फेसबुक , व्हाटसअँप वर नेहमी Online असतो ????

मी अगदी सहज उत्तर दिल:-

ज्यांच्यापर्यंत सहजतेने पोहचता येत नाही,

अश्या जीवा - भावाच्या लोकांशी माणुसकी जपत असतो….

भावांनो...

""आयुष्य खूप लहान आहे,गोड बोलून चालून राहा !!

पैसापानी कोण कुणाला देत नसत,घेत

नसत,फक्त माणुसकी जपत राहा !!!! 

No comments:

Powered by Blogger.