Disclaimer: http://andbandchand.blogspot.com is merely an index to existing links on the internet. We do not host any videos and Images found on this website. If you think there are links violating your copyright pls send us email on violatingrights@gmail.com and we shall remove them promptly

मोठा पाटिल

पाटलाचा मुलगा मुंबईला शिकायला जातो.........

घरी पत्र पाठवतो.......


प्रिय बाबा 
स.न.वि.वि
  
               मी इथे मजेत आहे. कॅालेजला जातो परंतु ; मला वाईट वाटते की माझे मित्र, सारे दररोज लोकल ट्रेनने येतात व मी आपले Scorpio मधून जातो.....


बाबांचा रिप्लाय 

प्रिय बाब्या

                वाईट वाटून घेऊ नकोस. सकाळीच पैसे पाठवतो. लोकल ट्रेन घेऊन टाक.........कुठेही कमी पडायचे नाही......


होईल तोटा.... पण पाटिल मोठा....
Share on Google Plus

About Rahul Bhatkar

0 comments:

Post a Comment