Header Ads

AndBand News
recent

अरे अरे पाऊसा

अरे अरे पाऊसा !!!
मोराचा सुद्धा आता
विश्वास नाही राहिला!
फुलोरा करून पिसांचा
डिजेवर नाचू लागला !
काय तुझा पूर्वीचा तो
होता कसा थाट!!!
चातकं सुद्धा तुझी आता
पहात नाही वाटं !!
तहानलेला कावळा आता
गोष्टीं मध्येच राहीला!!!
तुला वैतागुन शेवटी पाणी
बिसलरी पिऊ लागला!!
ढंग घेऊन काळेकुट्ट
विजांसोबत गरज!!!!!!!
सवाल आहे तुझ्या इमेजचा
आता तरी बरसं !!!!
आता तरी बरसं !!!!

No comments:

Powered by Blogger.