Disclaimer: http://andbandchand.blogspot.com is merely an index to existing links on the internet. We do not host any videos and Images found on this website. If you think there are links violating your copyright pls send us email on violatingrights@gmail.com and we shall remove them promptly

Funny Jokes

मुलगी पाहण्याचा कार्यक्रम चालु होता

मुलाने मुलीला प्रश्न विचारला-  "ENGLISH"
    जमते का
मुलगी लाजत म्हणाली-
तुम्ही प्रेमाने पाजत असाल
तर "गावठी" पण जमेल.

वडील श्रीखंड घेऊन येतात.
मुलगा लगेच डबा उघडायला जातो.
इतक्यात आईचे लक्ष जाते आणि
जोरात धपाटा मारते आणि
म्हणतेे 'किती वेळा सांगितले
आधी फोटो काढायचा आणि
What's app वर टाकल्यावरच
खायचे' ����

Share on Google Plus

About Rahul Bhatkar

0 comments:

Post a Comment