Header Ads

AndBand News
recent

FUNNY JOKES

मुंबईला पाणी वीस दिवसच पुरणार ? तलावात
तेवढाच शिललक साठा राहिला आहे तेव्हा पाणयाचा वापर
जपुन करा.


दारू कच्ची प्या Save Water
एक शोकांतिका-

पायात घालायची चप्पल ए सी मधे विकायला ठेवतात
आणि
भाजीपाला फूटपाथवर.....

आणि म्हणे आमचा देश कृषी प्रधान
-

शेकडो मैल चालतो वारकरी...
अन विठोबाचे पहिले दर्शन घेतो
मुख्यमंत्री..!

No comments:

Powered by Blogger.