Header Ads

AndBand News
recent

मी तुझ्यावर प्रेम केलयं

ती म्हटली
मी तुझ्यावर प्रेम केलयं
त्याची शिक्षा दे मला,,,,,,,!
मी जाऊन तिच्या
बापालाच सांगितलं...!आई शप्पथ
काय धुतली तिला...!

No comments:

Powered by Blogger.