Disclaimer: http://andbandchand.blogspot.com is merely an index to existing links on the internet. We do not host any videos and Images found on this website. If you think there are links violating your copyright pls send us email on violatingrights@gmail.com and we shall remove them promptly

सांगा ना

बायको : सांगा ना माझ्या वाढदिवसाला काय सरप्राई ज  गिफ्ट आणल  आहे सांगा ना...
नवरा : बाल्कनी तून बघ ती लाल रंगाची मारुती कार दिसते का....
बायको : अय्या ....  काय हे ...  जानू तुम्ही म्हणजे असे आहात ना dear....
नवरा : सेम रंगाच्या टिकल्या आणल्या आहेत खास तुझ्यासाठी तुळशीबागेतून ......

Share on Google Plus

About Rahul Bhatkar