Header Ads

AndBand News
recent

माझी माणसे

माझी माणसे शोधुन दमलो मी

माझी जात जाणुन फसलो मी

माझी भाषा कळेनाच कुणाला इथे

अनोळख्या जनावरांच्या कळपात घुसलो मी

माणंसातला माणुस नाही ओळखला

माझ्याच आरश्यातल्या प्रतिबिंबाला फसलो मी

भावना अन प्रेमाचा दुष्काळच इथे

आयुष्यभर दगडांतच जगलो मी

कुणाला शिकवायची निती-मुल्ये इथे

संस्कार घेउन राक्षसांत वाढलो मी

माझे भविष्यच अंधुक दिसतय आता

मुडदा होउन वर्तमानातच जगलो मी

यमाच्या रेड्याला म्हैस समजलो

मरताना हसलो अन तिथेसुद्धा फसलो मी....

No comments:

Powered by Blogger.