Header Ads

AndBand News
recent

Ek Sawal

Ram ne Sita se shaadi ki,

Ravan ne Sita ka apaharan kiya,

Hanuman ne Sita ko bachaya,

To ab batao, vastav mein hero kaun hai ?


. . . . . . . . . . . .Scroll down for the answer. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

[statutory warning : Those who hate PJ should not read further]

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .Sanjay Dutt !!! :-)SAWAL theek se padho

No comments:

Powered by Blogger.